Hiện Tại Web liên tục bị nhà mạng chặn truy cập , tất cả mn dùng VPN/1.1.1.1 để truy cập được nhé > (Click Xem Tác Dụng 1.1.1.1) 

Update: Tăng X2 Points nhận được > khi hoàn thành nhiệm vụ [Click Q.C]

Tìm truyện tranh

Spider-verse Team-up
38 0 0

Spider-verse Team-up

Rocket Raccoon 2014
77 0 0

Rocket Raccoon 2014

Hawkeye 2012
74 0 0

Hawkeye 2012

Captain America | Peggy Carter [One Shot]
91 0 0

Captain America | Peggy Carter [One Shot]

Deadpool vs Carnage
245 0 0

Deadpool vs Carnage

Black Widow 2014 - Góa Phụ Đen 2014
63 0 0

Black Widow 2014 - Góa Phụ Đen 2014

INHUMANITY
24 0 0

INHUMANITY

Death of Wolverine - The Logan Legacy
31 0 0

Death of Wolverine - The Logan Legacy

Ant-Man 2015
143 0 0

Ant-Man 2015

Death of X
99 0 0

Death of X

Ghost Racers (2015)
55 0 0

Ghost Racers (2015)

Punisher: Trial of the Punisher
43 0 0

Punisher: Trial of the Punisher

Vengeance of the Moon Knight - Đòn Thù của Moon Knight
147 0 0

Vengeance of the Moon Knight - Đòn Thù của Moon Knight

Marvel's Black Panther Prelude - Hoàng Đế Báo Đen Tiền Dẫn
41 0 0

Marvel's Black Panther Prelude - Hoàng Đế Báo Đen Tiền Dẫn

Punisher: Vào Vùng Chiến Sự | Enter The War Zone
91 0 0

Punisher: Vào Vùng Chiến Sự | Enter The War Zone

Ruse (2011)
107 0 0

Ruse (2011)

Venom vs Carnage: A Child Is Born - Đứa Bé Đản Sinh
136 0 0

Venom vs Carnage: A Child Is Born - Đứa Bé Đản Sinh

Death of Wolverine - Deadpool & Captain America
18 0 0

Death of Wolverine - Deadpool & Captain America

Original Sin - Hulk vs. Iron Man
102 0 0

Original Sin - Hulk vs. Iron Man

Big Hero 6
50 0 0

Big Hero 6

Marvel's Doctor Strange Prelude
119 0 0

Marvel's Doctor Strange Prelude

Operation S.I.N. - Chiến dịch S.I.N.
92 0 0

Operation S.I.N. - Chiến dịch S.I.N.

Secret Avengers 2010 | Báo Thù Mật Đội 2010
175 0 0

Secret Avengers 2010 | Báo Thù Mật Đội 2010

Deadpool 2012
105 0 0

Deadpool 2012